Nivut_new

התמחות ניווט

הניווט התת מיימי הוא שונה בתכלית מעל פני המים. עקב גורמים שונים כגון ראות, תקשורת, מרחק ועוד, יכולת הניווט במים היא קשה בהרבה מאשר ביבשה. יכולת הניווט היא חשובה לכל צולל, אם זה בים הפתוח או בצלילות מהחוף. הרי צריך לדעת כיצד למצוא את החזרה לחוף או לסירה..

במהלך הקורס נעבוד עם אלמנטים חדשים ותרגילים מיוחדים ומאתגרים שיקנו לכם את היכולת והמיומנות לנווט ברמה הגבוהה ביותר.

קורס התמחות ניווט הינו קורס המקנה יכולת שליטה בעזרי ניווט ובקריאה נכונה של תוואי השטח הימי כעזר לניווט נכון.

מבנה הקורס: צלילת מים מוגנים אחת וארבע צלילות מים פתוחים – שתי צלילות יום ושתי וצלילות לילה.

משך הקורס: יומיים.

תנאי קבלה: ~ גיל 12.

~ צולל מים פתוחים (כוכב1).

~ מצב בריאותי תקין (למלא הצהרת בריאות טרם הגעתכם לקורס).

לפרטים נוספים אודות הקורס והרשמה: 052-6544914